Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 73-МИ
Правец, 12.12.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

На 12.12.2019г. в ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПРАВЕЦ чрез председателя на Общински съвет - Правец е постъпило заявление  с вх. № 80/12.12.2019г. от ЦАКО МИХАЙЛОВ БЪНЧЕВ, с което същият моли да бъде освободен като общински съветник  в Община Правец от листата на ПП „ГЕРБ”.

Предвид подаденото заявление и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, чл.30 ал.4 т.3, чл.30 ал.7 от ЗМСМА и въз основа на получените данни от протоколите на СИК,ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПРАВЕЦ

                                                         

РЕШИ:

 1.ПРЕКРАТЯВА пълномощията на ЦАКО МИХАЙЛОВ БЪНЧЕВ, ЕГН ……………., избран за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ” с решение № 67-МИ от 28.10.2019г..

2.ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП „ГЕРБ”  –НИКОЛАЙ  ТОДОРОВ НИКОЛОВ, ЕГН …………….. .

3.Анулира издаденото на ЦАКО МИХАЙЛОВ БЪНЧЕВ удостоверение № 3/28октомври2019год., за избран общински съветник в Община Правец

4.Издава удостоверение № 14/12.12.2019 на НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за избран като общински съветник в Община Правец.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-София област в 7-дневен срок от обявяването му съгласно чл.459 от ИК.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 12.12.2019 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения