Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 71-МИ
Правец, 28.10.2019

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

Днес, 28.10.2019 г., в 03.13.. ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА, област СОФИЙСКА, на първи тур

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН ………………..,     издигнат от ПП ГЕРБ

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил ........115..... действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

......................................................няма..........................................................................................................................................................................................................................

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 28.10.2019 в 05:58 часа

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения