Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 67-МИ
Правец, 28.10.2019

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

               тринадесет                                                      .........13.....

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 03.13 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е .....двеста и две.......... ........202...... гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                ………тринадесет……….                                    ……13…

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  …Девет  …                            ……9……

2.

ПП ГЕРБ

  …четири…                            ……4……

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

43

ПП ГЕРБ

1.

Емилия Маринова Цайкова

А

58

 

 

2.

Николай Василев Яхов

А

330

 

 

3.

Цако Михайлов Бънчев

А

55

 

 

4.

Цеца Василева Сиракова

А

61

56

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

1.

Бистра Дойчинова Драганова

Б

 

2.

Венцеслава Ромилова Бахчеванова

Б

 

3.

Иван Николов Донков

Б

 

4.

Иван Стефанов Иванов

Б

 

5.

Иво Василев Начев

Б

 

6.

Павлин Иванов Цветков

Б

 

7.

Силвия Стефанова Станева

Б

 

8.

Цветелина Йорданова Владимирова

Б

 

9.

Цеца Василева Георгиева

Б

 

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

Емилия Маринова Цайкова

ПП ГЕРБ                                

 

Николай Василев Яхов

ПП ГЕРБ                                

 

Цако Михайлов Бънчев

ПП ГЕРБ                                

 

 

Цеца Василева Сиракова

ПП ГЕРБ                               

 

Бистра Дойчинова Драганова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

 

Венцеслава Ромилова Бахчеванова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

 

Иван Николов Донков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

 

Иван Стефанов Иванов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

 

Иво Василев Начев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

 

Павлин Иванов Цветков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

 

Силвия Стефанова Станева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

 

Цветелина Йорданова Владимирова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

 

Цеца Василева Георгиева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ           

 

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

...................................................................няма...........................................................................

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 28.10.2019 в 05:50 часа

Календар

Решения

 • № 73-МИ / 12.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 72-МИ / 29.10.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 • № 71-МИ / 28.10.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения