Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 65-МИ
Правец, 23.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.20 от ИК, Общинска избирателна комисия Правец

РЕШИ

Упълномощава Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова с ЕГН: ……….., Галина Йорданова Гешева с ЕГН: ……………… и Марсел Божидаров Методиев с ЕГН: …………………, които на 26 октомври 2019год. съвместно с общинската администрация да предадат на секционните избирателни комисии в община Правец избирателните кутии, бюлетините за гласуване за всеки вид избор, избирателните списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и всички останали изборни книжа и материали и да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:45 часа

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения