Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 64-МИ
Правец, 23.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019год

В Общинска избирателна комисия-Правец е постъпило Заявление от КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, с което се иска регистрация на 16 /шестнадесет/броя застъпници.

Заявлението е по образец /Приложение № 73-МИ от изборните книжа/, заведено под № 1 от 23.10.2019год. в 10.10часа в регистъра на застъпниците на ОИК-ПРАВЕЦ. Заявлението е подписано от Иван Николов Донков в качеството му на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова-представляваща КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Към заявлението е приложен списък на хартиен и на електронен носител.

След извършена в системата на ОИК-ПРАВЕЦ проверка са потвърдени данните на 16 /шестнадесет/ броя застъпници от приложения списък на КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 На основание чл.87, ал.1,т.18 и чл.118, ал.1 от ИК и Решение №1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Правец

РЕШИ:

Регистрира  16/шестнадесет/ броя застъпници на КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, както следва:

1

МИЛЕНА ОГНЯНОВА ПЕЙЧЕВА

 

2

ПАОЛИНА ВАСКОВА ЦОЛОВА

 

3

ЛИЛЯНА ЙОТОВА ИВАНОВА

 

4

ИВАЙЛО МАРИНОВ ДЖАМБАЗОВ

 

5

СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЕВ

 

6

НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА

 

7

МАРКО ГЕОРГИЕВ ПЕКОВ

 

8

МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ

 

9

РАДКА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА

 

10

МИТКО ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

11

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГРЪНЧАРОВ

 

12

МАРИНКА ДИМИТРОВА ГЕРГОВА

 

13

РОСЕН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ

 

14

ЦВЕТАНКА НЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

 

15

МИЛЧО ВЕЛЮВ МАРИНОВ

 

16

ГРИГОР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

 

 

Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:43 часа

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения