Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 63-МИ
Правец, 23.10.2019

ОТНОСНО: : Публикуване на списък на упълномощени представители на КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019год.

В Общинска избирателна комисия-Правец е постъпил Списък  от КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с вх.№ 71/23.10.2019год. с упълномощени представители на коалицията за публикуване на интернет страницата на ОИК-Правец. Списъкът е подписан от упълномощения представител на КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

След извършената проверка не са констатирани несъответствия и предложенията отговарят на условията, визирани в Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК .

На основание чл.87, ал.1,т.1 и чл.124, ал.4 във връзка с ал.2 от ИК и Решение №1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Правец

РЕШИ:

Публикува на страницата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПРАВЕЦ списък с 16/шестнадесет/ упълномощени представители на КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, както следва:

 

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

№ пълномощно

 

 

 

ТАТЯНА ИВАНОВА БОРИСОВА-ДИНОВА

 

1/15.10.2019г.

ЦЕЦА ЦВЕТАНОВА МАНЧЕВА

 

2/15.10.2019г.

ПЕТКО ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ

 

 3/15.10.2019г.

ДОБРИ МИКОВ ДАЧОВ

 

 4/15.10.2019г.

МАРИН ПЕТКОВ МАРИНОВ

 

 5/15.10.2019г.

СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА

 

6/15.10.2019г.

АТАНАС ХАРАЛАМПИЕВ ИВАНОВ

 

7/15.10.2019г.

ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ

 

8/15.10.2019г.

МАРИЙКА ТОДОРОВА КАТЕВА

 

9/15.10.2019г.

ГЕОРГИ КОЛЕВ МАНЧЕВ

 

 10/15.10.2019г.

ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

 

11/15.10.2019г.

ИЛИЯ БОЧЕВ ГЕНКОВ

 

12/15.10.2019г.

ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ БЕНЧЕВ

 

13/15.10.2019г.

ПАВЛИНА МАРИНОВА СТАНЧЕВА

 

14/15.10.2019г.

СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЕВ

 

15/15.10.2019г.

СТАНКА ЦОЛОВА ЦВЕТКОВА

 

16/15.10.2019г.

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:42 часа

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения