Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 62-МИ
Правец, 22.10.2019

ОТНОСНО: публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019год.

В Общинска избирателна комисия-Правец е постъпила Списък  от ПП ГЕРБ с вх.№ 70/22.10.2019год. с упълномощени представители на партията за публикуване на интернет страницата на ОИК-Правец. Списъкът е подписан от упълномощения представител на ПП ГЕРБ.

След извършената проверка не са констатирани несъответствия и е установено, че в подадените данните са констатирани несъответствия и предложенията отговарят на условията, визирани в Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК .

На основание чл.87, ал.1,т.1 и чл.124, ал.4 във връзка с ал.2 от ИК и Решение №1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Правец

РЕШИ:

Публикува на страницата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПРАВЕЦ списък с 5 /пет/ упълномощени представители на ПП ГЕРБ, както следва:

 

№ по ред

Cобствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№  и дата на пълномощното

1

Мария Петрова Багелейска

 

277/18.10.2019г.

2

Цанко Стоянов Цайков

 

278/18.10.2019г.

3

Генчо Лилов Генчев

 

279/18.10.2019г.

4

Никола Гергинов Нитов

 

280/18.10.2019г.

5

Стоян Петков Иванов

 

281/18.10.2019г.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 22.10.2019 в 16:21 часа

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения