Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
Правец, 18.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 233400002 в община Правец за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

В Общинска избирателна комисия – Правец, е постъпило писмо от Изпълняващия длъжността Кмет на община Правец - Васил Симеонов за промяна в СИК № 233400002. Към писмото е приложено предложение от Йордан Александров Йорданов упълномощен от представляващия ПП „Воля“ Веселин Найденов Марешки.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.5 от Изборния кодекс и Решение № 1029 от 10.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Правец .

 

РЕШИ:

1.ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК № 233400002 на територията на община Правец, както следва:

ОСВОБОЖДАВА:

секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

233400002

Венцислава Петрова Петрова

 

Член

 

НАЗНАЧАВА:

секция №

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

233400002

Ивалина Йотова Нанова

   

Член

 

  1. Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК № 233400002 и издава удостоверение на новоназначения.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 18.10.2019 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения