Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 60-МИ
Правец, 10.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на предпечатните образци на протоколите на ОИК И СИК за община Правец, Софийска област, за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

С писмо изх.№ МИ-15-740/1/ от 09.10.2019г. наш вх.№ 43/10.10.2019г. Централната избирателна комисия указва на Общинските избирателни комисии, че в изпълнение на Решение № 993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК следва в най-кратък срок ОИК да одобри предпечатните образци на протоколите по видове избори в общината.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК и Решение № 993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Правец

РЕШИ

 1. Одобрява предпечатните образци на протоколите на Общинска избирателна комисия – Правец, както следва:
 • Предпечатен образец на Протокол на Общинска Избирателна Комисия за избиране на общински съветници в община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Общинска Избирателна Комисия за избиране на Кмет на община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Общинска Избирателна Комисия за избиране на кмет на кметство Джурово, община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Общинска Избирателна Комисия за избиране на кмет на кметство Осиковица, община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Общинска Избирателна Комисия за избиране на кмет на кметство Осиковска Лакавица, община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Общинска Избирателна Комисия за избиране на кмет на кметство Разлив, община Правец, Софийска област;
 1. Одобрява образците на протоколите на Секционните избирателни комисии в община Правец, както следва:
 • Предпечатен образец на Протокол на Секционна Избирателна Комисия за избиране на общински съветници в община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Секционна Избирателна Комисия за избиране на Кмет на община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Секционна Избирателна Комисия за избиране на кмет на кметство Джурово, община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Секционна Избирателна Комисия за избиране на кмет на кметство Осиковица, община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Секционна Избирателна Комисия за избиране на кмет на кметство Осиковска Лакавица, община Правец, Софийска област;
 • Предпечатен образец на Протокол на Секционна Избирателна Комисия за избиране на кмет на кметство Разлив, община Правец, Софийска област;
 1. Одобряването на образците на протоколите на ОИК и СИК се извърши чрез полагане върху тях на подписите на всички присъстващи членове на ОИК-Правец, изписване на трите имена саморъчно и датата и часът на извършването.
 2. Образците на протоколите по т.1 и т.2 от настоящето решение са неразделна част от протокола от заседанието на ОИК-Правец, на което е извършено одобряването.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 10.10.2019 в 15:33 часа

Календар

Решения

 • № 73-МИ / 12.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 72-МИ / 29.10.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 • № 71-МИ / 28.10.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения