Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 58-МИ
Правец, 04.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на лица, които да имат достъп да помещението –стая № 309 в сградата на Общинска Администрация град Правец, където се съхраняват изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

В Общинска избирателна комисия-Правец е постъпило писмо с вх.№ 38 от 04.10.2019г. на Началника на РУМВР-Правец главен инспектор Стефан Ковачев с искане да се предостави списък на лицата определени от ОИК-Правец за осигуряване на достъп и влизане в помещението.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК Общинска избирателна комисия Правец

РЕШИ

Определя всички членове на Общинска избирателна комисия-Правец да имат достъп и влизане в помещението, в което ще се съхраняват изборните книжа и материали за произвеждане на изборите на общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., а именно ст.309 в сградата на Общинска Администрация град Правец.

Списъка с всички членове на Общинска избирателна комисия – Правец е неразделна част от настоящето решение.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 04.10.2019 в 18:58 часа

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения