Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 57-МИ
Правец, 04.10.2019

ОТНОСНО: : Поправка на допуснати технически грешки в РЕШЕНИЕ № 47-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК-Правец относно Назначаване на членовете на Секционните избирателни комисии на територията на община Правец и утвърждаване на списъка с резервните членове за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

С писмо изх.№ 3700-54 от 25.09.2019год. на Кмета на община Правец, вх.№ 27 от 25.09.2019г. на Общинска избирателна комисия-Правец е постъпило предложение за съставите на Секционните избирателни комисии на територията на община Правец за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

След извършване на проверка на членовете на секционните избирателни комисии в системата на ОИК-Правец, се констатираха технически грешки в имената и ЕГН на назначени с Решение № 47 – МИ от 25.09.2019г. лица в следните секции:

СИК  233400004 – фамилията на Тодор Цоков Нанов – зам.председател  погрешно е изписана като Наков, името на Веселина Йорданова Петрова – член погрешно е изписано Веселина Петрова Йорданова, ЕГН-то на Марио Бранимиров Христов – член  погрешно е записано ….. вместо ……………….

СИК 233400005 – името на Веселина Димитрова Василева – член погрешно е изписано Веселина  Василева Димитрова,

СИК 233400015 – името на Донка Тодорова Гаврилова – член погрешно е записано Донка Тодорова Георгиева и

СИК 233400016 – ЕГН-то на Веселина Владова Стаменова грешно е записано като вместо …… е записано  …………………….

След извършена справка в служба „ГРАО” техническите грешки са изправени

Предвид гореизложеното се налага поправка на допуснатата техническа грешка и на основание чл. 87 ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Правец .

РЕШИ:

Допуска поправка на техническа грешка в РЕШЕНИЕ № 47-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК-Правец, както следва: 

В СИК  233400004 – фамилията на Тодор Цоков Наков – зам.председател  става  Нанов, името на Веселина Петрова Йорданова – член става Веселина Йорданова Петрова, ЕГН-то на Марио Бранимиров Христов – член  вместо …………. Става…………..;

В СИК 233400005 – името на Веселина Василева Димитрова  – става Веселина Димитрова Василева,

В СИК 233400015 – името на Донка Тодорова Георгиева  – член става  Донка Тодорова Гаврилова и

В СИК 233400016 – ЕГН-то на Веселина Владова Стаменова от …….. става……………….

 

 

 

Решението е неразделна част от Решение № 47-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК-Правец.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 04.10.2019 в 18:42 часа

Свързани решения:

47-МИ/25.09.2019

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения