Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 56-МИ
Правец, 02.10.2019

ОТНОСНО: Поправка на допусната техническа грешка в РЕШЕНИЕ № 42-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК-Правец относно Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Правец, предложена от Коалиция “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

В Решение №42-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Правец е допусната техническа грешка в изписването на подредбата на кандидатите по позиции №5 и №6, като под №5 е вписана Венцеслава Ромилова Бахчеванова вместо Павлин Иванов Цветков, а под №6 е вписан Павлин Иванов Цветков вместо Венцеслава Ромилова Бахчеванова. В Електронния регистър на ОИК – Правец подредбата на кандидатите по позиция №5 и №6 е отразена правилно, така както е заявена от Коалиция “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ със заявление вх.№4 от 24.09.2019 г.

Предвид гореизложеното се налага поправка на допуснатата техническа грешка и на основание чл. 87 ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Правец .

РЕШИ:

Допуска поправка на техническа грешка в РЕШЕНИЕ № 42-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК-Правец, както следва:  По позиция №5 от листата да се впише Павлин Иванов Цветков вместо Венцеслава Ромилова Бахчеванова, а по позиция №6 вместо Павлин Иванов Цветков да се впише Венцеслава Ромилова Бахчеванова.

След поправката на допуснатата техническа грешка, листата на Коалиция “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ придобива следния вид, така както е заявена от Коалиция “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ със заявление вх.№4 от 24.09.2019 г. и вписана в Електронния регистър на ОИК-Правец, а именно:

 

Номер по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

ЕГН

1.

Румен Илиев Гунински

 

2.

Цветелина Йорданова Владимирова

 

3.

Иван Николов Донков

 

4.

Бистра Дойчинова Драганова

 

5.

Павлин Иванов Цветков

 

6.

Венцеслава Ромилова Бахчеванова

 

7.

Силвия Стефанова Станева

 

8.

Цеца Василева Георгиева

 

9.

Иво Василев Начев

 

10.

Иван Стефанов Иванов

 

11.

Илона Маринова Манчева-Едуардова

 

12.

Деян Трендафилов Николов

 

13.

Людмил Димитров Павлов

 

 

 

Решението е неразделна част от Решение № 42-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК-Правец.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Правец.

Зам. председател: Парашкева Иванова Генчева

Секретар: Марсел Божидаров Методиев

* Публикувано на 02.10.2019 в 19:01 часа

Свързани решения:

42 - МИ/25.09.2019

Календар

Решения

  • № 73-МИ / 12.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 72-МИ / 29.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предат на СИК изборните книжа и материали и подпишат съответните протоколи за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 71-МИ / 28.10.2019

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА

всички решения