Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 95-МИ
Правец, 29.10.2023

ОТНОСНО: Разглеждане на подаден СИГНАЛ относно провеждане на агитация в изборния ден.

В Общинска избирателна комисия Правец е постъпил сигнал от Цветелина Съйнова Чипилска-Капла, Кандидат за кмет на община Правец, пълномощник на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, заведен под №2 от 29.10.2023 год. в 16.45 часа в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК - Правец. В сигнал са изложени следните твърдения, а именно:

Г-жа Чипилска информира комисията, че лицето Емилия Цанкова агитира хората от 07.00 часа в село Джурово пред секцията.

В с.Осиковска Лакавица хората от ромски произход си казват един на друг за кой номер да гласуват. Това ни навежда на мисълта, че са купувани гласове. Същото се забелязва и в секциите в с.Джурово, с.Разлив и с.Осиковица.

В секцията в Правец пред Младежкия дом няма охрана.

Общинска избирателна комисия - Правец счита, че сигнала е допустим, но по същество е неоснователен. В сигнала няма конкретни данни кои точно са хората, които агитират, както и доказателства за това. Освен това, считаме, че относно нарушения, свързани с купуване на гласове, което представлява престъпление по смисъла на НПК, следва да бъде сезирана съответната прокуратура и МВР. Общинската избирателна комисия не е компетентна да се произнесе, относно извършени нарушения, свързани с купуване на гласове. Още повече, към момента на получаване на сигнала, а именно в 16.45 часа,  Общинската избирателна комисия не може да реагира за действия, които са извършени в 07.00 часа сутринта.

Относно твърденията, че в секцията в Правец пред Младежкия дом няма охрана, беше извършена проверка на място и беше установено, че пред секцията има охрана.

С оглед горното, както и на основание чл.87 ал.1, т.1, т .22, чл.183, ал.3 от ИК, и Решение  № 2469-МИ от 19.09.2023год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Правец,

 

Р Е Ш И :

  1. Оставя без уважение сигнал, заведен под №2 от 29.10.2023 год. в 16.45 часа в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК - Правец на Цветелина Съйнова Чипилска-Капла - кандидат за кмет на община Правец, пълномощник на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Правец.

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Пенка Христова Петрова

* Публикувано на 29.10.2023 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 113-МИ / 07.11.2023

    относно: Не възникване на пълномощия на кандидат от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ избран за общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 112-МИ / 31.10.2023

    относно: Поправка на технически грешки в Решение № 100-МИ от 30.10.2023г. на ОИК-Правец.

  • № 111-МИ / 31.10.2023

    относно: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия-Правец, които да предадат на ГД „ГРАО“ списъците от проведените избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

всички решения