Общинска избирателна комисия Правец


РЕШЕНИЕ
№ 100-МИ
Правец, 30.10.2023

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

............тринадесет......                                    ..................13........

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 30.10.2023 г., в 05.29 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е сто седемдесет и шест ........176.... гласове.

                                                                 (с думи)                       (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                ………тринадесет……………….                             …13…

                      (с думи)                                               (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

                 с думи                          с цифри

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  ……………осем……..                 8…

2.

ПП“ГЕРБ“

  ……………три………                 3…

3.

КОАЛИЦИЯ ПРЛОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  …………….две…………..        …2…

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Цанко Василев Маринов

А

 147

2.

Васил Петров Симеонов

А

   108

 

 

3.

Цветелина Йорданова Владимирова

  Б

85

 

 

4.

Мариан Петров Петров

Б

43

 

 

5.

Иван Николов Донков

Б

12

 

 

6.

Бистра Дойчинова Драганова

Б

42

 

 

 

7.

Венцеслава Ромилова Бахчеванова

Б

41

 

 

8.

Силвия Стефанова Станева

Б

33

 

 

9.

Цеца Василева Георгиева

Б

64

 

 

10.

Иванка Борисова Иванова

Б

56

 

 

11.

Иван Емилов Касапов

Б

41

 

 

12.

Павлин Иванов Цветков

Б

54

7.

ПП ГЕРБ

1.

Никола Гергинов Нитов

А

 144

2.

Марко Димитров Марков

А

   109

3.

Емилия Маринова Цайкова

  А

68

4.

Цеца Василева Сиракова

А

61

5.

Никола Петров Стайков

А

61

6.

Николай Тодоров Николов

Б

15

 

 

7.

Вилма Руменова Илиева

Б

13

 

 

8.

Добрина Величкова Христова

Б

     13

 

 

9.

Иван Станев Йотов

Б

14

 

 

10.

Ели Георгиева Димитрова

Б

4

 

 

11.

Георги Иванов Лазаров

Б

2

 

 

12.

Стефан Цветанов Иванов

Б

3

16

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1.

Цветелина Съйнова Чипилска - Капла

А

57

2.

Цеца Цолова Христова

А

    6

3.

Виолета Димитрова Данова

Б

     3

4.

Ралица Николаева Савова

Б

2

5.

Петя Евтимова Симеонова

Б

     5

6.

Даниела Лалева Петрова

Б

3

 

 

7.

Бисерка Иванова Иванова

Б

0

 

 

8.

Ивалина Николаева Христова

Б

2

20.

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1.

Огнян Петров Христов

А

4

21.

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1.

Ивайло Маринов Джамбазов

А

77

 

 

2.

Цветан Николаев Милев

А

11

 

 

3.

Марина Ивайлова Джамбазова

Б

2

42.

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Иска Петрова Иванова

А

68

66.

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1.

Венцислав Росенов Николов

А

138

 

 

2.

Деян Трендафилов Николов

А

41

 

 

3.

Румен Павлинов Андреев

А

38

 

 

4.

Марин Василев Христов

А

36

 

 

5.

Поля Пламенова Кръстевна

Б

9

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Бистра Дойчинова Драганова.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

2. Васил Петров Симеонов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

3.Венцеслава Ромилова Бахчеванова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

4. Венцислав Росенов Николов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

5. Деян Трендафилов Николов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

6. Емилия Маринова Цайкова

ПП ГЕРБ

 

7. Иван Николов Донков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

8. Мариан Петров Петров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

9. Марко Димитров Марков

ПП ГЕРБ

 

10.Никола Гергинов Нитов

ПП ГЕРБ

 

11. Силвия Стефанова Станева

    БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

12.Цанко Василев Маринов

    БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

13.Цветелина Йорданова Владимирова.

    БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

 

 

Председател: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

Секретар: Пенка Христова Петрова

* Публикувано на 30.10.2023 в 07:37 часа

Календар

Решения

 • № 113-МИ / 07.11.2023

  относно: Не възникване на пълномощия на кандидат от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ избран за общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 112-МИ / 31.10.2023

  относно: Поправка на технически грешки в Решение № 100-МИ от 30.10.2023г. на ОИК-Правец.

 • № 111-МИ / 31.10.2023

  относно: Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия-Правец, които да предадат на ГД „ГРАО“ списъците от проведените избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

всички решения